Handleiding

Formulieren plaatsen op uw netwerksite

Net als bij afbeeldingen worden formulieren geplaatst met behulp van een token. U voegt eerst het formulier toe aan de website via inhoud toevoegen. Binnen een pagina kunt u het formulier oproepen met een token. Deze token plaatst een button naar het formulier.

Selecteer formulieren bij inhoud in het beheeroverzicht. Klik op inhoud toevoegen. Vervolgens opent u de formulieren tool.

Embed code ophalen

Log in met uw Formulieren tool gegevens met de gegevens uit de opleveringsmail. Ga vervolgens naar het betreffende formulier. Klik op de stap 'Publish' en ga naar het tabblad 'embed code'.

  1. Let op, zorg ervoor dat u 'I don't need jQuery' en I don't need jQuery UI' heeft aangevinkt.
  2. Kopieer vervolgens de embed code
 

Formulier opslaan

  1. Bij formulier toevoegen plakt u de embed code die u in de voorgaande stap heeft gekopieerd.
  2. Geef aan welke tekst er in de button moet komen te staan. Sla vervolgens uw formulier op. Bij het bewerken of aanmaken van een pagina is het formulier nu beschikbaar.
 

Formulieren token

  1. Ga naar de pagina waaraan u het formulier wil toevoegen. Selecteer het gewenste formulier.
  2. Gebruik de token [ formulier ] (zonder spaties) om de button naar het formulier toe te voegen aan de pagina