Handleiding

Two-factor authenticatie

Wanneer u van buiten met Maastricht UMC+ netwerk wil inloggen op uw website, dan zult u gebruik moeten maken van two-factor authenticatie. Dat betekent dat u naast uw wachtwoord bij het inloggen een code dient in te voeren, gegenereerd met uw mobiele telefoon of tablet.

Wanneer u buiten met Maastricht UMC+ netwerk wil inloggen op uw website en two-factor authenticatie is niet ingesteld, dan kunt u niet inloggen. Stel daarom van tevoren two-factor authenticatie in voor uw account.

Instellen van two-factor authenticatie

Klik na het inloggen op de knop Authenticatie, of klik wanneer u reeds bent ingelogd in de bovenste balk op uw gebruikersnaam en dan op Authenticatie.

Klik op Two-factor authenticatie instellen.

Vul uw wachtwoord in en klik op Bevestigen.

Installeer de two-factor authenticatie app op uw mobiele telefoon of tablet.

Open de app.

Tik op Configuratie starten.

Tik op Een streepjescode scannen. Bij Android kan het zijn dat Authenticator vraagt om een app te installeren waarmee streepjescodes gescand kunnen worden. Installeer deze app ook.

Houdt de camera van uw toestel voor het beeldscherm zodat de streepjescode van de website ingescand wordt. Indien dit niet lukt kun u ook handmatig de code op uw toestel invoeren.

De app laat een code zien die u in de website moet invullen onder Verificatiecode. Let op: deze code is slechts beperkte tijd geldig.

Klik op Controleren en opslaan. Indien de code juist is ziet u vervolgens dat two-factor authenticatie is ingesteld.

Inloggen met two-factor authenticatie

Ga naar het inlogscherm van uw website log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarna wordt gevraagd om een two-factor verificatie code. Open de Authenticator app op uw mobiele telefoon of tablet.

Voer de code die de app weergeeft in het veldje Two-factor verificatie code op de website. Let op: deze code is slechts beperkte tijd geldig. Indien de code correct is wordt u ingelogd.

Opnieuw instellen van two-factor authenticatie

Wanneer u de two-factor authenticatie wil koppelen aan een andere telefoon of tablet dan dient u two-factor authenticatie opnieuw in te stellen. Let op: two-factor authenticatie kan slechts aan één telefoon of tablet tegelijk gekoppeld zijn.

Klik na het inloggen op de knop Authenticatie, of klik wanneer u reeds bent ingelogd in de bovenste balk op uw gebruikersnaam en dan op Authenticatie.

Klik op Opnieuw instellen. Vul uw wachtwoord in en klik op Bevestigen.

Volg de stappen onder Instellen van two-factor authenticatie om two-factor authenticatie opnieuw in te stellen.

Two-factor authenticatie uitschakelen

Wanneer u niet langer two-factor authenticatie wilt gebruiken, schakel het dan uit. Let op: het is dan niet meer mogelijk om van buiten het Maastricht UMC+ netwerk op uw website in te loggen.

Klik na het inloggen op de button Authenticatie, of klik wanneer u reeds bent ingelogd in de bovenste balk op uw gebruikersnaam en dan op Authenticatie.

Klik op Two-factor authenticatie uitschakelen. Vul uw wachtwoord in en klik op Uitschakelen.

Two-factor authenticatie is nu uitgeschakeld. Verwijder ook de account in de app op uw mobiele telefoon of tablet.